ლოგო გა

      გელათის მეცნიერებათა აკადემია
ႢႤႪႠႧႨႱ ႫႤႺႬႨႤႰႤႡႠႧႠ ႠႩႠႣႤႫႨႠ

    GE     EN     RU

გელათის მეცნიერებათა აკადემია
მეფე დავით აღმაშენებელი გელათის აკადემიის დამაარსებელი

„გელათის მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალში“
გამოსაქვეყნებელი ნაშრომის გაფორმების
ინსტრუქცია ავტორთათვის(ჩამოტვირთვა)

სამეცნიერო კონფერენცია, გელათი 2019 წ. 22-23 სექტემბერი
საფლავი მეფე დავითისა